سه شنبه, 10 -2667 ساعت 12:27

موارد قانونی ثبت شرکت

موارد قانونی:
که بیشتر بر (هدف )و (نوع فعالیت )نظر ۱۳۳۱ *ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب دارد، در همین زمینه مقرر می دارد :
یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند .ولی اتخاذ ، کانون ، تبصره :تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود .
آنگونه که از بخش دوم ماده مزبور بر می آید، قصد انتفاع به خودی خود موجب تجارتی شناخته شدن موضوع شخصیت حقوقی نیست .
شاید بتوان شرکت تجاری را در حقوق کنونی ایران عبارت از ( :رابطه یا نهادی بر آمده از توافق میان دو یا چند شخص (اعم از حقیقی و حقوقی )که با اختصاص بخشی از دارایی خود به منظوری خاص تحت عنوان شخصیت حقوقی مستقل به قصد تحصیل سود تشکیل می گردد )تعریف نمود

تهران -سیدخندان – سهروردی شمالی – خیابان آپادانا (خرمشهر) – پلاک ۳۸ – طبقه اول جنوبی
-------------------------------
دفتر مرکزی:
۸۸۱۷۴۷۵۷ - ۸۸۷۴۲۷۲۰

شعبه شمال: ۲۲۸۴۵۸۳۷ - ۲۲۸۹۰۴۲۸
شعبه شرق: ۷۷۲۵۹۳۶۶ - ۷۷۵۷۴۶۷۰
شعبه جنوب: ۳۳۰۹۶۴۸۰ - ۵۵۹۲۵۷۲۹
شعبه غرب : ۴۶۰۴۲۴۸۳
منتشرشده در مقالات
چهارشنبه, 12 دی 1397 ساعت 12:39

موسسات

الف )موسسات می توانند توسط یک و یا چند نفر تشکیل شوند.
ب )هدف از راه اندازی مؤسسه توسط یک و یا چند نفر لزوماً به منظور کسب سود نخواهد بود بلکه می تواند جهت رسیدن به اهداف متفاوت و نامحدود که سودآوری و فعالیتهای اقتصادی هم می تواند جزئی از آنها باشد تاسیس می گردد .که دارای … مالکیت خصوصی یا مالکیت دولتی می باشد .مانند موسسات خیریه و یا موسسات آموزشی و..

تهران -سیدخندان – سهروردی شمالی – خیابان آپادانا (خرمشهر) – پلاک ۳۸ – طبقه اول جنوبی
-------------------------------
دفتر مرکزی:
۸۸۱۷۴۷۵۷ - ۸۸۷۴۲۷۲۰

شعبه شمال: ۲۲۸۴۵۸۳۷ - ۲۲۸۹۰۴۲۸
شعبه شرق: ۷۷۲۵۹۳۶۶ - ۷۷۵۷۴۶۷۰
شعبه جنوب: ۳۳۰۹۶۴۸۰ - ۵۵۹۲۵۷۲۹
شعبه غرب : ۴۶۰۴۲۴۸۳
منتشرشده در مقالات
سه شنبه, 10 -2667 ساعت 12:26

شرکت ها

شرکت :
الف )شرکت ها در وهله ی اول به صورت شراکتی هستند .یعنی مالکان آنها حداقل دو نفر و یا بیشتر خواهند بود، پس راه اندازی شرکت توسط یک نفر امکان پذیر نخواهد بود .شرکت ها می توانند به چند نوع شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، تعاونی تقسیم گردد.
(البته در بعضی از کشور های خارجی راه اندازی شرکت به صورت انفرادی هم امکان پذیر است اما در کشور ایران چنین امری امکان پذیر نیست) .
۵ نفر (سهامی خاص )و حداقل ۳ نفر (مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی )حداقل 2 حداقل مالکان شرکت ها :حداقل توسط نفر (سهامی عام.)
ب )هدف اصلی از راه اندازی شرکت توسط چند نفر، رسیدن به سود تجاری می باشد.

تهران -سیدخندان – سهروردی شمالی – خیابان آپادانا (خرمشهر) – پلاک ۳۸ – طبقه اول جنوبی
-------------------------------
دفتر مرکزی:
۸۸۱۷۴۷۵۷ - ۸۸۷۴۲۷۲۰

شعبه شمال: ۲۲۸۴۵۸۳۷ - ۲۲۸۹۰۴۲۸
شعبه شرق: ۷۷۲۵۹۳۶۶ - ۷۷۵۷۴۶۷۰
شعبه جنوب: ۳۳۰۹۶۴۸۰ - ۵۵۹۲۵۷۲۹
شعبه غرب : ۴۶۰۴۲۴۸۳
منتشرشده در مقالات
سه شنبه, 10 -2667 ساعت 12:25

موسسه چیست؟

موسسه چیست؟ 
موسسه ها در واقع همان شرکت هایی هستند که به صورت غیر تجاری، بدون سود و صرفا به صورت درجه ای از خدمات اقدام به کارهایی می کنند .موسسه ها به دو صورت غیر انتفاعی و انتفاعی صورت می گیرند .موسسه های انتفاعی اگر سودی هم داشته باشند می توانند به راحتی بین اعضا تقسیم کنند اما موسسه های غیر انتفاعی بیشتر برای امور غیر مادی و بیشتر
معنوی برای احزاب و تشکل ها و گروه های خاصی طراحی می شوند .موسسه ها بیشتر جنبه خدماتی و خیریه دارند و میزان فعالیت های سود آورشان به پای شرکت های مرسوم نمی رسد.

 

ثبت موسسه

 

تهران -سیدخندان – سهروردی شمالی – خیابان آپادانا (خرمشهر) – پلاک ۳۸ – طبقه اول جنوبی
-------------------------------
دفتر مرکزی:
۸۸۱۷۴۷۵۷ - ۸۸۷۴۲۷۲۰

شعبه شمال: ۲۲۸۴۵۸۳۷ - ۲۲۸۹۰۴۲۸
شعبه شرق: ۷۷۲۵۹۳۶۶ - ۷۷۵۷۴۶۷۰
شعبه جنوب: ۳۳۰۹۶۴۸۰ - ۵۵۹۲۵۷۲۹
شعبه غرب : ۴۶۰۴۲۴۸۳

 

منتشرشده در مقالات
دوشنبه, 10 دی 1397 ساعت 15:32

شرکت چیست؟

شرکت چیست؟
شرکت از اشتراک گذاری نشات می گیرد .برای برقراری یک شرکت عده ای از افراد دور هم جمع می شوند و هر کدام با در اقدام به ثبت شرکت می کنند .میزان اشتراکات باید بر اساس قواعد و … اختیار قراردادن منابعی نظیر سواد، پول، مهارت و مقرراتی خاص باشد .میزان سود هم بر اساس میزان اشتراکات فردی هر کس تقسیم می شود.
شرکت های مختلفی وجود دارد که با توجه به میزان و نحوه مشارکت ها نام خاصی به خود می گیرد .به عنوان مثال شرکت هایی . از نمونه شرکت های روز دنیا هستند که در کشور ما نیز صدق می کند … مثل مسئولیت محدود، تضامنی و
در قرارداد همیشه مشخص می شود که مدت زمان این شراکت تا کی خواهد بود و مدت زمان آن موقت یا دائمی خواهد بود.

تهران -سیدخندان – سهروردی شمالی – خیابان آپادانا (خرمشهر) – پلاک ۳۸ – طبقه اول جنوبی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ثبت پایتخت تماس بگیرید
-------------------------------
دفتر مرکزی:
۸۸۱۷۴۷۵۷ - ۸۸۷۴۲۷۲۰

شعبه شمال: ۲۲۸۴۵۸۳۷ - ۲۲۸۹۰۴۲۸
شعبه شرق: ۷۷۲۵۹۳۶۶ - ۷۷۵۷۴۶۷۰
شعبه جنوب: ۳۳۰۹۶۴۸۰ - ۵۵۹۲۵۷۲۹
شعبه غرب : ۴۶۰۴۲۴۸۳
منتشرشده در مقالات
سه شنبه, 10 -2667 ساعت 12:23

تفاوت شرکت و موسسه

تفاوت شرکت و موسسه
احتمالا شما هم به کرات واژه های شرکت و موسسه را شنیده اید .و اگر هم به فکر ثبت شرکت یا ثبت موسسه هستید، مطمئنا خواهان اطلاعات دقیق پیرامون تفاوت شرکت و موسسه هستید.
این اطلاعات شامل این است که اصول شرکت و موسسه هرکدام چه هستند و مزایا و معایب هرکدام چیست؟ تفاوت میزان مالیات چیست ؟ قواعد حقوقی و قانونی و ساختاری موسسه و شرکت چگونه است ؟ تفاوت حوزه فعالیت شرکت و موسسه کدامند ؟ خب در ابتدا تعریف مختصری از شرکت و موسسه ارائه خواهیم داد و سپس به ارزیابی تفاوت این دو نهاد خواهیم پرداخت.

تهران -سیدخندان – سهروردی شمالی – خیابان آپادانا (خرمشهر) – پلاک ۳۸ – طبقه اول جنوبی
-------------------------------
دفتر مرکزی:
۸۸۱۷۴۷۵۷ - ۸۸۷۴۲۷۲۰

شعبه شمال: ۲۲۸۴۵۸۳۷ - ۲۲۸۹۰۴۲۸
شعبه شرق: ۷۷۲۵۹۳۶۶ - ۷۷۵۷۴۶۷۰
شعبه جنوب: ۳۳۰۹۶۴۸۰ - ۵۵۹۲۵۷۲۹
شعبه غرب : ۴۶۰۴۲۴۸۳
منتشرشده در مقالات
دوشنبه, 10 دی 1397 ساعت 13:26

تعریف اصطلاحات شرکت

تعریف اصطلاحات شرکت
ثبت کننده شخصیت حقوقی :
برای کلیه شرکت ها و موسسات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد .برای سایر اشخاص حقوقی، سازمان و وزارتخانه ی مربوط به هرکدام از آن ها وجود دارد به عنوان مثال برای شهرداری ها ثبت کننده شخصیت حقوقی وزارت کشور می باشد.
شناسه ملی :
رقمی می ۱۱ شامل یک کد باشد که همواره ثابت است.
تاریخ تاسیس :
تاریخی است که در زمان ثبت شرکت درج می گردد.
تاریخ ثبت :
این تاریخ معمولا با تاریخ تاسیس یکی است مگر اینکه شرکت از واحد ثبتی اولیه به واحد ثبتی دیگر منتقل شود .که در این صورت ای تاریخ با تاریخ تاسیس متفاوت است.
نام شخصیت حقوقی :
شامل نام کامل شخصیت حقوقی است .در حال حاضر نام شرکت . سیلاب باشند ۳ های ثبت شده باید حداقل شامل
نوع شخصیت حقوقی :
در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور رایج ترین نوع شرکت ها و موسسات شرکت ، های سهامی خاص، با مسئولیت محدود تعاونی ها و موسسات غیر تجاری می باشند.
شماره ثبت :
شماره ثبت شرکت و یا موسسه با تغییر واحد ثبتی آن تغییر می ۵ کند .در واحد ثبتی تهران در حال حاضر شماره های ثبتی رقمی هستند .
واحد ثبتی
واحد ثبتی منظور واحد ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری است که پرونده ی مدارک ثبتی شرکت در آنجا قرار دارد.
کد پستی:
کد پستی محل دفتر مرکزی شرکت در این قسمت درج می گردد.
محل اقامت قانونی :
آدرس دقیق دفتر مرکزی و به عبارت بهتر محل قانونی شرکت در این قسمت درج می گردد .که در صورت تغییر یافتن آن نیز در آخر به این نکته که آدرس شرکت تغییر یافته اشاره می شود.
سامانه شناسه ملی
مورد اشاره شده است را به ۱۱ سامانه شناسه ملی محلی است برای شناسایی اعتبار اشخاص حقوقی و اطلاعات کلی که شامل ما می دهد.
اما برای گرفتن اطلاعات بیشتر از شرکت و یا موسسه می توان از راهی دیگر نیز استفاده نمود، سامانه روزنامه رسمی کل کشور راهی دیگر برای دریافت اطلاعات جزئی تر و بیشتر از شرکت ها و موسسات می باشد
در اینجا قصد داریم به شفاف سازی یک اشتباه رایج بین عامه ی مردم در خصوص تمایز شرکت و موسسه بپردازیم

ثبت پایتخت

تهران -سیدخندان – سهروردی شمالی – خیابان آپادانا (خرمشهر) – پلاک ۳۸ – طبقه اول جنوبی
-------------------------------
دفتر مرکزی:
۸۸۱۷۴۷۵۷ - ۸۸۷۴۲۷۲۰

شعبه شمال: ۲۲۸۴۵۸۳۷ - ۲۲۸۹۰۴۲۸
شعبه شرق: ۷۷۲۵۹۳۶۶ - ۷۷۵۷۴۶۷۰
شعبه جنوب: ۳۳۰۹۶۴۸۰ - ۵۵۹۲۵۷۲۹
شعبه غرب : ۴۶۰۴۲۴۸۳
منتشرشده در مقالات
سه شنبه, 10 -2667 ساعت 12:20

انواع ثبت شرکت

شرکت بر دو قسم است :عقدى و غیرعقدى .آنچه گفته شد شرکت غیرعقدى بود .شرکت عقدى این است که دو یا چند نفر با یک قرارداد و یک پیمان و عقد، با یکدیگر شرکتى برقرار مى کنند، مانند شرکت هاى تجارتى یا زراعى یا صنعتى .شرکت عقدى احکام زیادى دارد که در فقه مسطور است .در باب شرکت، احکام قسمت نیز ذکر مى شود.
Company : تعریف شرکت به انگلیسی
یک انجمن یا بنگاه تجاری و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا ترکیبی از هر دوی آنها است .بنا بر تعریف قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه .ولی این تعریف در برگیرنده مشاعات نیز می باشد .بنابر مفهومی که از قانون تجارت استنباط می شود، شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند .شرکت ها در قوانین ایران شخصیت حقوقی دارند.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دستیابی به سود و منفعت می توانند توانایی های خود را اعم از سرمایه، تخصص و ارتباطات در کنار یکدیگر قرار دهند که مجموع این توانایی ها در کنار هم می بایست تحت چهارچوب خاص با عقد قراردادی مابین این افراد صورت پذیرد .شرکت ها نوع خاصی از این قراردادها هستند که هرکدام از انواع شرکت ها (مسئولیت محدود، )چهارچوب و تعریف خاصی از ارتباطات مابین شرکاء و سهامداران و همچنین مابین … سهامی خاص، سهامی عام، تضامنی شرکا و اشخاص ثالث (خارج از شرکت )را بیان می دارد

کد اقتصادی

تهران -سیدخندان – سهروردی شمالی – خیابان آپادانا (خرمشهر) – پلاک ۳۸ – طبقه اول جنوبی
-------------------------------
دفتر مرکزی:
۸۸۱۷۴۷۵۷ - ۸۸۷۴۲۷۲۰

شعبه شمال: ۲۲۸۴۵۸۳۷ - ۲۲۸۹۰۴۲۸
شعبه شرق: ۷۷۲۵۹۳۶۶ - ۷۷۵۷۴۶۷۰
شعبه جنوب: ۳۳۰۹۶۴۸۰ - ۵۵۹۲۵۷۲۹
شعبه غرب : ۴۶۰۴۲۴۸۳
منتشرشده در مقالات
سه شنبه, 10 -2667 ساعت 12:18

خرید و فروش شرکت رتبه دار

در این مقاله قصد داریم توضیح جامع و عامه پسندی را از مفاهیم عمیقی و پرکاربردی چون شرکت و خرید و فروش شرکت رتبه دار و تعریف ان مفاهیم ازدیدگاه ققه و از منظر های گسترده مورد بررسی قرار دهیم سپس به مفهوم شراکت و بررسی انواع شرکت ها و اقسام ان و سپس به مفهوم مهمی چون ثبت شرکت و چگونگی ارائه ی خدمات شرکت در زمینه ی ثبت شرکت بپردازیم
تعریف ثبت شرکت
لازم است در ابتدا بتعریف جامعی از مفهوم شرکت داشته باشیم شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را می گویند.شرکت هایی که هدف از تاسیس آن ها تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند،شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.
تعریف شرکت در اصطلاح فقهی :
اینکه مالى یا حقّى به بیش از یک نفر تعلق داشته باشد را شرکت گویند، مثلاً ثروتى به فرزندان به ارث مى رسد و تا مادامى که قسمت نکرده اند، با یکدیگر شریکند .یا اینکه دو نفر مشترکا اتومبیل یا اسب یا زمینى را مى خرند .یا احیانا چند نفر مشترکا یک مباحى را حیازت مى کنند .مثلاً زمین مواتى را احیا مى کنند و گاهى به صورت قهرى صورت مى گیرد .مثل اینکه گندم هاى یک نفر با گندم هاى یک نفر دیگر مخلوط شود که جدا کردن آنها ممکن نیست.

راه‌های تماس

 

تهران -سیدخندان – سهروردی شمالی – خیابان آپادانا (خرمشهر) – پلاک ۳۸ – طبقه اول جنوبی
-------------------------------
دفتر مرکزی:
۸۸۱۷۴۷۵۷ - ۸۸۷۴۲۷۲۰

شعبه شمال: ۲۲۸۴۵۸۳۷ - ۲۲۸۹۰۴۲۸
شعبه شرق: ۷۷۲۵۹۳۶۶ - ۷۷۵۷۴۶۷۰
شعبه جنوب: ۳۳۰۹۶۴۸۰ - ۵۵۹۲۵۷۲۹
شعبه غرب : ۴۶۰۴۲۴۸۳
منتشرشده در مقالات
دوشنبه, 10 دی 1397 ساعت 13:05

کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی یکی از خدمات مجموعه بزرگ ثبت پایتخت است 

در مقالات گذشته به اهمیت داشتن کد اقتصادی برای شرکت ها و مشاغل اشاره کرده ایم 

واحد اخذ و مشاوره کد اقتصادی ما در ثبت پایتخت آماده ارائه خدمات و مشاوره به شما همراهان می باشد 

تهران -سیدخندان – سهروردی شمالی – خیابان آپادانا (خرمشهر) – پلاک ۳۸ – طبقه اول جنوبی
-------------------------------
دفتر مرکزی:
۸۸۱۷۴۷۵۷ - ۸۸۷۴۲۷۲۰

شعبه شمال: ۲۲۸۴۵۸۳۷ - ۲۲۸۹۰۴۲۸
شعبه شرق: ۷۷۲۵۹۳۶۶ - ۷۷۵۷۴۶۷۰
شعبه جنوب: ۳۳۰۹۶۴۸۰ - ۵۵۹۲۵۷۲۹
شعبه غرب : ۴۶۰۴۲۴۸۳

 

منتشرشده در مقالات
صفحه1 از5

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به ثبت پایتخت می باشد . 

طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه