پنج شنبه, 24 -2669 ساعت 07:21

خدمات ارزش افزوده

ثبت پایتخت :مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از نوعی مالیات غیرمستقیم برمصرف که بطور غیرانباشته برکلیه مراحل تولید وتوزیع خصوصی کالا و خدمات تعلق می گیرد.

مالیات بر ارزش افزوده – نسبت به سایر مالیاتهاى مرسوم – یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفت.

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند. در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاه هاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجاد شده فقط یک بار مالیات مى پردازند.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده:

1) تصویر گواهی ثبت نام سازمان امور مالیاتی(شماره اقتصادی جدید)

2)  تصویر آگهی ثبت روزنامه رسمی

3)  تصویر آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی

4) تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت

5) تصویر کارت بازرگانی شخص حقوقی

6) تصویر پروانه/مجوز فعالیت

7) تصویر معرفی نامه یا وکالت نامه نماینده قانونی شرکت

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شرکت ثبت پایتخت تماس بگیرید.

منتشرشده در خدمات مالی

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به ثبت پایتخت می باشد . 

طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه